Läkemedelstransporter tryggt, rent och pålitligt

Läkemedelstransporter

Med läkemedelstransporter är det tryggt, rent och pålitligt ända fram! De viktigaste kraven vid läkemedelstransporter är säkerhet, renlighet och pålitlighet. Läkemedlens sammansättning måste bibehållas oförändrad. Läkemedel är också värdeföremål som kräver extra noggrann hantering under transporten.

Tillförlitlighet är en prioritet

Då chaufförerna vet hur de ska agera, levereras läkemedlen tryggt, rent och pålitligt. Våra chaufförer genomgår regelbunden utbildning och transporterna sker i enlighet med GDP (god distributionspraxis). Vi har strikta bestämmelser för till exempel övernattningar: de ska ske på övervakade parkeringsområden, för att eliminera risken för inbrott. Vi använder moderna och rena fordon, som passar för transport av både läkemedel och livsmedel.

Vi har satsat kraftigt på temperaturreglerade transporter. Under dessa transporter övervakas temperaturen med hjälp av ett uppföljningssystem så att temperaturen hålls inom givna gränsvärden. Med systemets hjälp har personalen och chauffören tillgång till realtidsinformation om transporttemperatur och rutt. Många läkemedel måste transporteras i exakt rätt temperatur, för att deras sammansättning ska bibehållas.

Om du värdesätter högklassig kontroll och själv vill övervaka dina transporter, kontakta oss och fråga mer!

Relaterade nyheter