Polttoainelisä ja ETS

Maaliskuun 15. päivästä 2022 alkaen polttoainelisämaksu lasketaan polttoaineyhtiöiden indeksin perusteella (2020=100). Päästökauppajärjestelmä otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Seuraavassa esitetään viimeisimmät muutokset.

Polttoainelisä

Polttoainelisämaksu perustuu helmikuun 2020 tilanteeseen. Lisää polttoainelisämaksusta jäljempänä tällä sivulla. Indeksin kehitys alla olevassa taulukossa.

ETS - päästökauppajärjestelmä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uuden päästökauppalain hyväksymistä. Direktiivi tulee voimaan 1. tammikuuta 2024, tästä lisää jäljempänä tällä sivulla. Indeksin kehitys alla olevassa taulukossa.

Korvaukset määritetään aina kuukauden ensimmäisenä ja 15. päivänä.

AloituspäiväFS + ETS Fuel surchargeETS (päästökauppajärjestelmä)
15.4.20248,9%8,1%0,8%
1.4.202410,1%9,3%0,8%
15.3.202410,2%9,4%0,8%
1.3.202411,8%11,0%0,8%
15.2.202411,3%10,4%0,9%
1.2.202410,2%9,3%0,9%
15.1.20249,6%8,7%0,9%
1.1.202411,7%10,8%0,9%
15.12.202311,4%1,0%
1.12.202311,1%1,0%

Polttoainelisän laskentamenetelmä

Tilastokeskukselta saadut tiedot tulevat useiden viikkojen viiveellä, mikä aiheuttaa viiveen polttoainelisän ja todellisten polttoaineiden hintojen välillä.
Polttoainelisä on nyt käytössä, ja se päivitetään kahdesti kuukaudessa.

Laskemme polttoaineindeksin polttoaineyhtiöiden tietojen perusteella.

  • Kuukauden ensimmäisen puoliskon polttoainelisä on voimassa kuukauden ensimmäisestä 14 päivään. Se perustuu edellisen kuukauden lopun hintoihin ja ilmoitetaan edellisen kuukauden viimeisenä päivänä.
  • Kuukauden viimeisen puoliskon polttoainelisä on voimassa kuukauden 15 alkaen. Se perustuu kuukauden ensimmäisen puoliskon hintoihin ja ilmoitetaan kunkin kuukauden 14 päivä.

Päästökauppalaki

Hallituksen esityksestä ehdotetaan säädettäväksi uusi päästökauppalaki. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön meriliikenteen osalta muutettu päästökauppadirektiivi 1.1.2024 alkaen. Päästökauppa on EU:n unionitason keskeisin politiikkatoimi päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Muutokset EU:n päästökauppaan ovat pääosin suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa ja astuvat siten sellaisenaan voimaan.

Päästökauppalaissa on siten vain yksittäisiä kansalliseen päätöksentekoon kuuluvia valintoja, kuten saaripoikkeuksen hyödyntäminen.

Hallitusohjelman mukaisesti esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen saaripoikkeus, jonka myötä matkustaja-aluksille ei muodostuisi päästöoikeuksien palauttamisvelvoitetta Ahvenanmaan ja mannermaan välisten matkojen osalta ennen vuotta 2031.

Meriliikenne siirtyy EU:n päästökaupan piiriin vaiheittain: ensi vuonna päästöoikeuksia on hankittava 40 prosentin osuudelle päästöistä, seuraavana vuonna 70 prosentin osuudelle ja vuonna 2026 jo täysimääräisesti. Käytännössä varustamot hoitavat päästöoikeuksien hankkimisen.

Päästökaupan lisäksi EU:n meriliikenteessä velvoitetaan käyttämään uusiutuvia ja vähäpäästöisiä polttoaineita. Vuodesta 2025 alkaen meripolttoaineen kasvihuonekaasuintensiteetin tulee alentua 2 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Prosenttilukua kiristetään siitä eteenpäin viiden vuoden välein, tavoitteena 75 prosentin vähenemä vuonna 2050.

Itämerellä on varauduttava huomattavaan kustannusnousuun. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan meriliikenteen vuosittainen lisäkustannus olisi vuoden 2026 tilanteessa arviolta 500–700 miljoonaa euroa, huomioiden sekä päästökaupan että meripolttoaineiden vaikutukset.

Meriliikenteen ilmastotoimet ovat osa EU:n ”Fit for 55” -lainsäädäntöpakettia, jolla EU tavoittelee 55 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. Valtaosa uudesta lainsäädännöstä on jo kansallisessa toimeenpanossa jäsenmaissa. Suomessa uusi päästökauppalaki on eduskunnan käsittelyssä.

Uutiskirjeemme

Haluatko olla ensimmäinen, jolla on viimeisimmät Scandic Transin uutiset? Tilaa uutiskirjeemme!

ALUEKARTTAMME

Kiitos rekisteröinnistäsi! Lomake toimitettiin ongelmitta. Tarkista vahvistusta Saapuneet-kansiostasi.