Möt vår styrelseordförande – Ralf Bäckström

Ralf Bäckström, hemma från Närpes men sedan länge Vasabo, fungerar som Scandic Trans styrelseordförande sedan 2019. Han blev styrelseledamot två år tidigare, 2017, och är den enda styrelsemedlemmen som inte har ett delägarskap i företaget – något som han ser som en fördel.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag för mig, konstaterar Ralf, som är utbildad diplomekonom och har ägnat så gott som hela sitt yrkesliv åt bankvärlden.

Efter några år som ekonomichef på Närpes Trä & Metall, NTM, blev han företagskonsult på Vasa Sparbank, sedermera Aktia, där han fungerande som bankdirektör de sista tio åren före sin pensionering för fem år sedan. 

– Tack vare tiden på NTM och även mina kontakter till företagare under tiden på banken, är både branschen och många av delägarna i Scandic Trans bekanta sedan tidigare, berättar Ralf, som också varit engagerad i regionens företagarorganisationer och haft många andra förtroendeuppdrag, bland annat för Aktiastiftelsen och Svenska klubben.

När Ralf inte är sysselsatt med sina förtroendeuppdrag eller är på sommarstugan i Töjby, ägnar han gärna mycket tid åt motion.

– Jag försöker hålla mig i skick, främst genom cykling och längdskidåkning, och har flera gånger deltagit i olika långlopp runt om i Europa. Målsättningen är att cykla 4 000-5 000 km/år och att skida minst 1 000 km varje vinter.

Att hålla sig up to date med vad som sker i världen är också viktigt – Ralf har ett stort samhällsintresse. 
Scandic Trans beskriver han som ett modernt, välskött företag med visioner. 

– Det är en välfungerande och kompetent organisation som lever med tiden och anpassar sig efter nuet. Företaget ligger långt framme då det gäller digitalisering och miljöanpassning – det senast året har vi arbetat mycket med just detta, vilket övergången till HVO-diesel är ett bra exempel på, avslutar han.

Text and photo: Anna Sand

Our newsletter

Want to be the first with the latest news from Scandic Trans? Subscribe to our newsletter!

Our company magazine

Delivered

2020
Download ››

Related news

Thank you for registering! The form was submitted without any problems. Please check your inbox for confirmation.