News

Samhället förändras i snabb takt och på Scandic Trans hänger vi inte bara med – i mångt och mycket leder vi utvecklingen inom transportbranschen. Ta del av senaste nytt då det gäller grönare transporter, digitalisering och aviseringar samt hur våra kunder drar nytta av detta.

Latest news

Modern sustainable office space adjacent to warehouse and terminal to be built in Korsholm.
In October 2023, the EU revised the CO2 standards for new heavy-duty vehicles and the emission reduction requirements for 2030 were raised from 30% to 45%. By 2040, emissions for new trucks must be reduced by 90 per cent of 2019 levels. This means that, in the long term, emission-free transport will no longer be just a competitive factor; it will also be a prerequisite for winning procurements and doing business. Scandic Trans thus continues to focus on and take the lead on the green transition in the industry in Finland.
Nothing is constant – the world changes, all the time, whether we like it or not. Change is, or at least should be, an integrated part of our everyday life – a completely obvious normality. Those of us who do not move and develop will lose – or at least will not win.
At present Scandic Trans has its own terminals in Vantaa and Turku and can offer flexible and smooth services both in the capital and Turku regions. At both terminals, which have excellent logistical locations next to Ring III in Vantaa and at the Port of Turku, it is possible to store temperate goods, i.e. food in all forms as well, as ordinary commercial goods, and we serve customers with everything from single pallets to thousands of them.
I många års tid har Scandic Trans haft för vana att regelbundet utföra kundenkäter. Systematisk uppföljning av resultaten har gjorts sedan 2014 och medelbetyget var redan då högt – 4,3 på en skala från 1 till 5. Årets undersökning toppar ändå alla tidigare resultat med ett medelbetyg på 4,75.
Scandic Trans resa framåt har fortsatt med bra fart under året. Företaget har numera en fast verksamhetspunkt i södra Finland, med såväl lager, terminal, distribution som kontor i Vanda, och dessutom en kontorsfilial i södra delen av Österbotten, närmare bestämt i Lappfjärd. Där ansvarar Marko Äbb och Niklas Ahlroos för trafikledningen för Norges och Danmarks del.
Den fjärde upplagan av Delivered har under senaste veckan skickats ut till flera tusen mottagare. Tidningen är numera en viktig och återkommande del av Scandic Trans’ kommunikations- och marknadsföringsstrategi.
- Mycket mer än man tror kan automatiseras. Det konstaterar VD Mikael Löfqvist tillsammans med Johan Lövdahl, som jobbar med faktureringen på Scandic Trans men som också gjort digitaliseringen till sitt eget ”skötebarn”.

Our newsletter

Want to be the first with the latest news from Scandic Trans? Subscribe to our newsletter!

Our company magazine

Thank you for registering! The form was submitted without any problems. Please check your inbox for confirmation.