Environment

Latest news

- Mycket mer än man tror kan automatiseras. Det konstaterar VD Mikael Löfqvist tillsammans med Johan Lövdahl, som jobbar med faktureringen på Scandic Trans men som också gjort digitaliseringen till sitt eget ”skötebarn”.
Orkla Suomi består av Orkla Foods Finland samt Orkla Confectionery & Snacks Finland-landets två ledande livsmedelsföretag. Utöver dem utvecklar Orkla Care Finland textilier samt produkter för personligt välmående samt rengöring och hushåll.
Tidningen utges precis som ifjol på både svenska och finska, samt i digital version också på engelska. Med tidningen vill vi dela med oss av året som gått på Scandic Trans och allt vad det inneburit i form av nyheter, utmaningar och samarbeten.
Betydelsen av en stark vi-anda ökar ytterligare om man inte träffar sina kollegor dagligen - efter en period av distansarbete blir gemensamma rekreationsdagar ännu viktigare.
Mycket på gång-så kan man sammanfatta Scandic Trans nuläge. Företagets personal och chaufförer jobbar stenhårt för att ge kunderna och alla samarbetspartners den service som vi lovar, detta trots rådande pandemi och ökade transportvolymer.
- I vårt val av logistikpartners ser vi främst till helheten. Naturligtvis ska fordonsflottan vara i skick och fylla alla krav och regelverk inom livsmedelstransport, personalen skall vara utbildad i branschstandarden men andra faktorer spelar också en viktig roll.
Våren 2020 gjordes en satsning på en ny IT-avdelning på Scandic Trans huvudkontor. Ett team skapades för att bättre kunna ta till vara de möjligheter dagens teknologi erbjuder.
Med dryga tre år kvar till pensionen är Juha Rekilä en av de få chaufförer som varit med hos Scandic Trans från allra första början – i över 30 år. Kört långtradare har han gjort hela sitt vuxna liv och trots det åker han fortfarande gärna iväg på jobb. Att bli ledig på heltid är inget han går och väntar på.
Scandic Trans egen kundtidning Delivered utkom för första gången 2019, och målsättningen är att varje höst ge ut en ny tidning. Arbetet med nästa nummer, det tredje i ordningen, har redan inletts och planeringen av innehållet pågår nu som bäst. Tidningen kommer att bjuda på allt från aktuella projekt inom företaget till presentation av samarbetspartners och kunder.
Heidi Schauman, chefsekonom för Swedbank Finland, medverkade i årets nummer av vår kundtidning Delivered. Vårens intervju gjordes mitt under brinnande pandemi och Heidi konstaterade då att ingen kan förutse exakt hur mycket Finlands BNP kommer att falla i år.

Our newsletter

Want to be the first with the latest news from Scandic Trans? Subscribe to our newsletter!

Our company magazine

Thank you for registering! The form was submitted without any problems. Please check your inbox for confirmation.