Effektiviserat trafikledningssystem

Under hösten har en effektivisering av trafikledningssystemet genomförts vid Scandic Trans. Arbetsuppgifterna och -fördelningen har omstrukturerats för den befintliga personalen, som för tillfället omfattar sju personer.

– Vi har skapat ett system med jämnare belastning på personalen, effektivare aviseringssystem gentemot kunderna och en högre digitaliseringsgrad, inleder trafikchef Joakim Lerbacka, som arbetat på företaget i snart 18 år.

En specialist och två trafikledare arbetar vardera på import- och respektive exportavdelningen. Ytterligare en person ansvarar skilt för trafiken till Danmark och Norge. Specialisterna står för den stora överblicken och helhetssynen – de svarar på samtal och mail, bokar färjor och sköter aviseringar samt slår in alla orders i systemet, därifrån trafikledarna sedan plockar dem.

– Specialisterna ska kunna det mesta och jobbar vanlig kontorstid, medan trafikledarna har ett dejourssystem så att någon alltid är tillgänglig, dygnet runt, förklarar Joakim. De fokuserar på bilarna och att optimera lastutrymmet.

I jämförelse med tidigare system, då alla gjorde allt, är det nya systemet en fördel när ny personal ska skolas in och redan i vinter kan det bli aktuellt med nyanställningar enligt Joakim.

– En allt högre grad av digitalisering underlättar också för alla parter. Internt jobbar vi mycket i Teams, medan många kunder har egna system som vi kan behöva gå in i, fortsätter Lerbacka.

Den stora utmaningen i arbetet på avdelningen är att lägga själva koordineringspusslet med rutterna och samtidigt optimera lastutrymmet i båda riktningarna – och uppfylla alla leveranstider.

– Vi arbetar konstant med att utveckla oss själva och våra system. Aviseringarna blir allt viktigare för kunderna, och det gäller hela transportsträckan, och det är något vi lägger stort fokus på att förbättra just nu.

Joakim uppskattar att ingen dag är den andra lik på jobbet – där trafiken sköts händer något hela tiden.- Vi har många bollar i luften och atmosfären är alltid fartfylld, ler han.

När Joakim inte leder trafiken på Scandic Trans, hittar man honom ofta på sommarstugan i skärgården, på promenad eller löptur eller i färd med att spela padel. Fartfyllt hela vägen med andra ord!

Text och foto: Anna Sand

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår företagstidning

Delivered

2020
Ladda ner ››

Relaterade nyheter

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.