Scandic Trans Fordon

Scandic Trans fordonspark består av klassificerade Scandic Thermo – fordon (FRC, FNA) som till största delen är avsedda speciellt för livsmedelstransporter och uppfyller de senaste kraven vad beträffar mått och utrustning. Tack vare modern utrustning kan man i samma transportenhet upprätthålla flera olika temperaturer, dela lastutrymmet godsvis samt erbjuda temperaturreglerade transporter för styckegods och dellaster.

Våra ekipage

Scandic Trans fordonspark består av klassificerade Scandic Thermo – fordon (FRC, FNA) som till största delen är avsedda speciellt för livsmedelstransporter och uppfyller de senaste kraven vad beträffar mått och utrustning. Tack vare modern utrustning kan man i samma transportenhet upprätthålla flera olika temperaturer, dela lastutrymmet godsvis samt erbjuda temperaturreglerade transporter för styckegods och dellaster.

Trailer kombination

Flakmeter: 13,3-13,6
Pallplatser: 33-34
Bärförmåga: 28-32 t

Modul kombination

Flakmeter: 18,5-21,3
Pallplatser: 46-53
Bärförmåga: 34-40 t

Norge/ Danmark BIL- och släpkombination

Flakmeter: 14,6-15,3
Pallplatser: 36-38
Bärförmåga: 28-30 t

Expressbil

Flakmeter: 8,2-9,2
Pallplatser: 20-22
Bärförmåga: 12-14 t

Tilläggsutrustning

Värmeaggregat- kyl- och frysaggregat
ADR-utrustning
Öppningsbar sida/tak
Dubbelgolv
Bakgavellyft (Express-bilarna)

Övrigt

ATP-godkända
Godkända för livsmedel
Temperaturuppföljning

Relaterade nyheter