Bränsletillägg och ETS

Från och med 15.3.2022 beräknas bränsletillägget på basen av bränslebolagens index (2020=100). ETS, eller lag om utsläppshandel tas i bruk i januari 2024. Här nedan den senaste utvecklingen.

Bränsletillägget

Bränsletillägget ”Fuel Surcharge” utgår från läget februari 2020. Mer om bränsletillägget längre ned på denna sida. Indexutvecklingen i tabellen nedan.

ETS - Emission Trading System

I regeringens proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om utsläppshandel. Direktivet tas i bruk första januari 2024, mer om detta längre ned på denna sida. Indexutvecklingen i tabellen nedan.

Tilläggen fastställs alltid första och 15:e dagen i månaden

StartdatumFS + ETS Fuel surchargeETS (Emissions trading system)
15.5.20247,8%7,0%0,8%
1.5.20248,4%7,6%0,8%
15.4.20248,9%8,1%0,8%
1.4.202410,1%9,3%0,8%
15.3.202410,2%9,4%0,8%
1.3.202411,8%11,0%0,8%
15.2.202411,3%10,4%0,9%
1.2.202410,2%9,3%0,9%
15.1.20249,6%8,7%0,9%
1.1.202411,7%10,8%0,9%
15.12.202311,4%1,0%
1.12.202311,1%1,0%

Beräkningssätt för bränsletillägget

Statistikcentralens uppgifter kommer med flera veckors fördröjning vilket orsakar en fördröjning i bränsletillägget jämfört med de faktiska bränslepriserna.
Nu tas ett bränsletillägg i bruk som uppdateras 2 gånger per månad.

Vi beräknar bränsleindex baserat på bränslebolagens uppgifter.

  • Bränsletillägget för första halvan av månaden gäller från den 1:a till den 14:e i månaden. Det baseras på priser från slutet av föregående månad och meddelas föregående månads sista dag.
  • Bränsletillägget för den sista halvan av månaden gäller från den 15:e till månadens sista dag. Det baseras på priser för månadens första halva och meddelas den 14:e i varje månad.

Lag om utsläppshandel

I regeringens proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om utsläppshandel. Genom den föreslagna lagen genomförs det ändrade utsläppshandelsdirektivet till den del som gäller handeln med utsläppsrätter för sjötransporter f.o.m. 1.1.2024. Utsläppshandeln är EU:s viktigaste politiska åtgärd på unionsnivå som syftar till att uppnå utsläppsminskningsmålen

Förändringarna i EU:s system för handel med utsläppsrätter är i huvudsak direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna och träder alltså i kraft som sådan.

Lagen om handel med utsläppsrätter innebär därför endast enskilda val som hör till nationellt beslutsfattande, såsom utnyttjande undantaget för öar.

I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det i propositionen att man inför ett tidsbegränsat undantag i fråga om öar som innebär att passagerarfartygen före år 2031 inte ska ha skyldighet att överlämna utsläppsrätter för resor mellan Åland och fastlande.

Sjötransporter kommer att införlivas i EU:s system för handel med utsläppsrätter i etapper: nästa år ska utsläppsrätter förvärvas för 40 procent av utsläppen, året därpå för 70 procent och redan 2026 i sin helhet. I praktiken sköter rederierna förvärvet av utsläppsrätter.

Utöver handel med utsläppsrätter är EU:s sjötransporter skyldiga att använda förnybara och låga utsläppsbränslen. Från 2025 måste växthusgasintensiteten i marint bränsle minska med 2 procent jämfört med 2020. Från och med då skärps procentandelen vart femte år, med målet om en minskning med 75 procent 2050.

Kring Östersjön måste man förbereda sig på en avsevärd kostnadsökning. Enligt transport- och kommunikationsministeriets uppskattning skulle den årliga merkostnaden för sjötransporter enligt läget 2026, vara cirka 500–700 miljoner euro, med hänsyn tagen till effekterna av både handel med utsläppsrätter och marina bränslen.

Sjöfartens klimatåtgärder är en del av EU:s ”Fit for 55”-lagstiftningspaket, med vilket EU siktar på 55 procents utsläppsminskningar till 2030. Majoriteten av den nya lagstiftningen är redan i nationell implementering i medlemsländerna. I Finland är den nya lagen om handel med utsläppsrätter under behandling i riksdagen.

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÅR OMRÅDESKARTA

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.