Bränsletillägg

Från och med 15.3.2022 beräknas bränsletillägget på basen av bränslebolagens index (2020=100). Här nedan den senaste bränsleprisutvecklingen.

Bränsletillägget

Scandic Trans bränsletillägg finns informerat på Scandic Trans hemsida (scandictrans.com).

Det nya bränsletillägget ”Fuel Surcharge 2023” utgår från läget februari 2020. Indexutvecklingen nedan.

Bränsletillägget fastställs alltid första och 15:e dagen i månaden

StartdatumFuel surcharge 2023
1.10.202315,1%
15.9.202313,2%
1.9.202312,6%
15.8.202311,4%
1.8.20239,2%
15.7.20238,3%
1.7.20238,3%
15.6.20237,7%
1.6.20237,4%
15.5.20237,5%
1.5.20239,0%
15.4.20239,9%
1.4.202311,6%
15.3.202312,9%
1.3.202312,4%
15.2.202313,4%
1.2.202315,0%
15.1.202313,2%
1.1.202310,3%
15.12.202211,0%
1.12.202212,2%
15.11.202215,6%
1.11.202216,8%

Beräkningssättet för bränsletillägget ändras

På grund av den kraftiga höjningen av bränslepriserna har Scandic Trans varit tvungen att ändra beräkningssättet för bränsletillägget.
Statistikcentralens uppgifter kommer med flera veckors fördröjning vilket orsakar en fördröjning i bränsletillägget jämfört med de faktiska bränslepriserna.
Hittills har bränsletillägget gällt en månad i taget, nu tas ett bränsletillägg i bruk som uppdateras 2 gånger per månad.

I fortsättningen kommer vi att beräkna bränsleindex baserat på bränslebolagens uppgifter.

  • Bränsletillägget för första halvan av månaden gäller från den 1:a till den 14:e i månaden. Det baseras på priser från slutet av föregående månad och meddelas föregående månads sista dag.
  • Bränsletillägget för den sista halvan av månaden gäller från den 15:e till månadens sista dag. Det baseras på priser för månadens första halva och meddelas den 14:e i varje månad.

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

VÅR OMRÅDESKARTA

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.