Aktuellt

Samhället förändras i snabb takt och på Scandic Trans hänger vi inte bara med – i mångt och mycket leder vi utvecklingen inom transportbranschen. Ta del av senaste nytt då det gäller grönare transporter, digitalisering och aviseringar samt hur våra kunder drar nytta av detta.

Senaste nyheter

Sedan tidigare har Scandic Trans egna terminaler i Vanda och Åbo och kan erbjuda smidiga och flexibla lagertjänster i såväl huvudstads- som i Åboregionen. Vid båda terminalerna, som har ett ypperligt logistiskt läge intill Ring III i Vanda och vid Åbo hamn, finns möjlighet till lagring av tempererat gods, det vill säga livsmedel i alla former samt vanligt industri- och handelsgods och vi betjänar kunder med allt från enstaka till tusentals pallar.
I många års tid har Scandic Trans haft för vana att regelbundet utföra kundenkäter. Systematisk uppföljning av resultaten har gjorts sedan 2014 och medelbetyget var redan då högt – 4,3 på en skala från 1 till 5. Årets undersökning toppar ändå alla tidigare resultat med ett medelbetyg på 4,75.
Scandic Trans resa framåt har fortsatt med bra fart under året. Företaget har numera en fast verksamhetspunkt i södra Finland, med såväl lager, terminal, distribution som kontor i Vanda, och dessutom en kontorsfilial i södra delen av Österbotten, närmare bestämt i Lappfjärd. Där ansvarar Marko Äbb och Niklas Ahlroos för trafikledningen för Norges och Danmarks del.
Den fjärde upplagan av Delivered har under senaste veckan skickats ut till flera tusen mottagare. Tidningen är numera en viktig och återkommande del av Scandic Trans’ kommunikations- och marknadsföringsstrategi.
- Mycket mer än man tror kan automatiseras. Det konstaterar VD Mikael Löfqvist tillsammans med Johan Lövdahl, som jobbar med faktureringen på Scandic Trans men som också gjort digitaliseringen till sitt eget ”skötebarn”.
I höstens nummer av Delivered fick läsarna möjlighet att möta den ekonomiska veteranen Johnny Åkerholm, som gav sin syn på det ekonomiska läget i Finland och vilken effekt pandemin kommer att ha på vår ekonomi. Ett halvår har nu gått sedan intervjun gjordes – blev det som han förutsåg?
Det sista kvartalet av 2021 på Scandic Trans har kännetecknats av positiva ”bekymmer”. Volymökningar, nya kunder, nya rutter och ett stort behov av nyanställningar har hållit ledningen mer än sysselsatt och de planer man redan länge haft på att starta upp en ny terminal i huvudstadsregionen, förverkligas nu äntligen.
Den tredje upplagan av vår företagstidning, har under senaste veckorna, skickats ut per post och epost till flera tusen mottagare. Om du vill ha ditt eget exemplar skickat till dig, registrera dig då här: länk ej längre tillgänglig.
Orkla Suomi består av Orkla Foods Finland samt Orkla Confectionery & Snacks Finland-landets två ledande livsmedelsföretag. Utöver dem utvecklar Orkla Care Finland textilier samt produkter för personligt välmående samt rengöring och hushåll.
Tidningen utges precis som ifjol på både svenska och finska, samt i digital version också på engelska. Med tidningen vill vi dela med oss av året som gått på Scandic Trans och allt vad det inneburit i form av nyheter, utmaningar och samarbeten.
Betydelsen av en stark vi-anda ökar ytterligare om man inte träffar sina kollegor dagligen - efter en period av distansarbete blir gemensamma rekreationsdagar ännu viktigare.
Mycket på gång-så kan man sammanfatta Scandic Trans nuläge. Företagets personal och chaufförer jobbar stenhårt för att ge kunderna och alla samarbetspartners den service som vi lovar, detta trots rådande pandemi och ökade transportvolymer.
- I vårt val av logistikpartners ser vi främst till helheten. Naturligtvis ska fordonsflottan vara i skick och fylla alla krav och regelverk inom livsmedelstransport, personalen skall vara utbildad i branschstandarden men andra faktorer spelar också en viktig roll.
Våren 2020 gjordes en satsning på en ny IT-avdelning på Scandic Trans huvudkontor. Ett team skapades för att bättre kunna ta till vara de möjligheter dagens teknologi erbjuder.
Med dryga tre år kvar till pensionen är Juha Rekilä en av de få chaufförer som varit med hos Scandic Trans från allra första början – i över 30 år. Kört långtradare har han gjort hela sitt vuxna liv och trots det åker han fortfarande gärna iväg på jobb. Att bli ledig på heltid är inget han går och väntar på.
Scandic Trans egen kundtidning Delivered utkom för första gången 2019, och målsättningen är att varje höst ge ut en ny tidning. Arbetet med nästa nummer, det tredje i ordningen, har redan inletts och planeringen av innehållet pågår nu som bäst. Tidningen kommer att bjuda på allt från aktuella projekt inom företaget till presentation av samarbetspartners och kunder.
Året närmar sig sitt slut och vi vill tacka alla våra fantastiska kunder och samarbetspartner för att vi tillsammans gjort det här året möjligt. Låt oss tillsammans gå vidare starkare ur det här, hjälpa varandra att lyckas och arbeta för en hållbar framtid för kommande generationer.
Scandic Trans, verksamt i hela Norden samt även i övriga Europa med 30 åkare och en flotta omfattande 90 fordon, har nått en stark ställning på rutterna i väst. Företaget har en konkurrensfördel i de dagliga expressleveranserna till Stockholm och då det gäller krävande transporter, såsom livsmedelstransporter. Förutom pålitlighet ser Scandic Trans verkställande direktör Mikael Löfqvist en fördel i att man lyssnar kundernas önskemål.
Heidi Schauman, chefsekonom för Swedbank Finland, medverkade i årets nummer av vår kundtidning Delivered. Vårens intervju gjordes mitt under brinnande pandemi och Heidi konstaterade då att ingen kan förutse exakt hur mycket Finlands BNP kommer att falla i år.
Berg Trading är ett privat sälj- och agenturföretag i Vasa, som presenterades i andra numret av Delivered. Företaget importerar livsmedel i första hand från Sverige, men även från Italien och Tyskland, och inför julhelgen tiodubblas importvolymen för vissa av produkterna.
Under hösten har en effektivisering av trafikledningssystemet genomförts vid Scandic Trans. Arbetsuppgifterna och -fördelningen har omstrukturerats för den befintliga personalen, som för tillfället omfattar sju personer.
Ralf Bäckström, hemma från Närpes men sedan länge Vasabo, fungerar som Scandic Trans styrelseordförande sedan 2019. Han blev styrelseledamot två år tidigare, 2017, och är den enda styrelsemedlemmen som inte har ett delägarskap i företaget – något som han ser som en fördel.
Året var 1989. Pälsbranschen var i kris och Ostrobotnia Päls hade bestämt sig för att sälja sitt transportbolag. Några av trafikanterna hade gemensamt beslutat att ge ett anbud. Plötsligt omkullkastades dock alla planer när en av åkarna ensam köpte upp deras gemensamma arbetsplats.
Förnybara drivmedel är en avgörande faktor för en hållbar logistiksektor. Allt högre krav ställs på både individer och företag att minska sina utsläpp, och på Scandic Trans strävar man till att vara en föregångare då det gäller att minska trafikens klimatpåverkan.
Scandic Trans har hunnit fylla 30 och publicerar nu i samband med jubileumsåret vårt första digitala kundbrev. Det är många som är beroende av Scandic Trans på olika sätt och vill därför också gärna bli uppdaterade om vad som händer inom vårt företag.

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår företagstidning

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.