Scandic Trans expanderar i Korsholm

Det händer på huvudkontoret i Korsholm utanför Vasa. Scandic Trans kommer framöver att kunna betjäna regionens företag ännu bättre tack vare ombyggnaden av fastigheten ett stenkast från riksväg 8. Det tredelade byggnadsprojektet omfattar både byggande av lastbryggor och lager för terminalverksamhet, utbyggnad av kontorsutrymmena samt åtgärder kopplade till energi och miljö.

– Projektet innebär att vi nu snart kan utnyttja tomten till fullo, samtidigt som vi kan erbjuda förbättrade logistiktjänster till små och medelstora företag med behov av omlastningar, både för lokal distribution i Österbotten men också för internationella transporter. Samtidigt får vi också större, mer flexibla och ändamålsenliga kontorsutrymmen, inleder VD Mikael Löfqvist.

Scandic Trans kan tack vare satsningarna vid huvudkontoret i Korsholm bli en ännu bättre B2B-partner då det gäller godsflöden som inte går direkt till slutkunden utan kräver omlastning före vidaretransport.

Den första fasen av projektet slutfördes redan förra hösten och omfattade såväl markarbeten, installation av bergvärme samt byggandet av tre lastbryggor i anslutning till den befintliga lagerhallen, som också genomgått ombyggnationer.
– Våra nuvarande lagerutrymmen har anpassats efter vår nya storkund Hartwall, som hyr delar av dem, och tre lastbryggor har byggts i anslutning till hallen, berättar Löfqvist och fortsätter:
– Många företag ser logistiken som en stor utmaning och här kan vi nu hjälpa dem genom att sköta omlastningar för vidare transporter både nationellt men också till hela Europa. Vi har flera dylika kunder som vi samarbetar med och bland annat välkända Malaxlimpan har vuxit från ett småskaligt företag till ett exporterande sådant.

En utbyggnad av kontorsfastigheten inleds nu i maj. Utbyggnaden omfattar 500 m2 i två plan och skapar möjligheter för hela personalen att arbeta på samma våning medan nedre våningen ger utrymme för att skapa ett företagscenter med andra företag och samarbetspartners.

Det andra skedet i projektet startar i sommar och omfattar en utbyggnad av kontoret i två våningar på totalt 500 m2.
– Hittills har vi vuxit inom väggarna men gränsen är nu nådd. Vi behöver både större och mer flexibla utrymmen.
Utbyggnaden skapar flera olika synergieffekter.
– Vi får ett modernt kontor, gemensamma öppna ytor för spontana diskussioner, mer konferensutrymmen samt även tysta utrymmen och kan inleda fler samarbeten. Vi jobbar mycket med både miljötänk, ljuddämpning och ljussättning. Förutom bergvärmen som installerats förbereder vi även för solcellssystem och förnyar ventilationssystemet. Alla material är självfallet miljövänliga och återvinningsbara sådana, fortsätter Löfqvist.

Som huvudentreprenör för bygget fungerar Byggservice Kronqvist Ab. Startmöte hölls den 6 maj och bygget drog igång kort därpå.
– Självfallet är miljötänket högst närvarande i hela processen och vi använder miljövänliga och återvinningsbara material så långt som möjligt, säger VD Mikael Löfqvist.

Utbyggnaden omfattar 2 x 250m2 i två våningar och när den är klar kommer all personal att arbeta på samma våning, medan nedre våningen byggs för samarbetspartners och andra mindre företag, – Syftet är att skapa ett form av företagscenter – en logistikhub – och de första företagen som anmäler intresse av utrymmena har också möjlighet att vara med och påverka utformningen av den, berättar Löfqvist.
Den tredje och sista fasen av projektet omfattar byggandet av ett helt nytt lager på södra sidan av fastigheten i form av en tvärbyggnad till denna.

– Det blir ett stort höglager med fler lastbryggor och fullständig godshantering och terminalverksamhet. Syftet är att inleda den här fasen redan medan fas två pågår, avslutar Löfqvist.

Text och foto: Anna Sand

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår företagstidning

Delivered

2020
Ladda ner ››

Relaterade nyheter

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.