Terminal & lagerlogistik, smidig mellanlagring och hantering av tullbelagda försändelser

Terminal- och lagerlogistik

Scandic Trans har egna terminalutrymmen i Vanda och Åbo. Utrymmena möjliggör hantering av såväl normalt fraktgods som livsmedel och annat tempererat gods som kräver lagring vid en viss temperatur. Vid våra terminaler finns möjlighet till både kort- och långtidslagring samt omlastning och förvaring samt andra lagertjänster. Via våra samarbetspartners kan vi även erbjuda olika lagertjänster i anslutning till terminal- och lagerlogistik i Sverige.

Terminalen i Åbo

Scandic Trans egna terminal- och lagerutrymmen omfattar 2 300 m2. Lagerterminalen är belägen på en logistiskt sett ypperlig plats invid Åbo hamn.

Lagertjänster i Åbo:

Öppet vardagar 7.00-21.00
Kort- och långvarig lagring
• Varmlager (+10°C..+20°C)
• Svallager (+0°C…+4°C)
• Fryslager (-20°C …-25°C)
• Hyllager för gods på pall/ eller på golvnivå
• Tilläggs-/mervärdestjänster: Ex. ompackning av kollin och inventering
Lastning från lagret och distribution i Åbotrakten, vid behov samma dag
Heltäckande och mångsidig truckpark för hantering av pallar, containerlossning och cross-docking
Möjlighet att enligt kundernas behov integrera informationsflödet från lagerförvaltningssystemet till olika produktionsstyrningssystem

Terminalen i Vanda

Scandic Trans har även i Vanda moderna terminal- och lagerutrymmen omfattande ca 1 400 pallplatser. Lagerterminalen har ur logistisk synpunkt ett perfekt läge i Vanda Biskopsböle, i nära anslutning till Ring III.

Lagertjänster i Vanda:

Öppet vardagar 8.00-16.00
Kort- och långvarig lagring samt omlastning och hantering
• Varmlager (+15°C..+20°C)
• Hyllager för gods på pall/ eller på golvnivå
• Tilläggs-/mervärdestjänster: Ex. ompackning av kollin och inventering
Plockning vid lagret och distribution i huvudstadsregionen, vid behov samma dag
Heltäckande och mångsidig truckpark för hantering av pallar, containerlossning och cross-docking
Möjlighet att enligt kundernas behov integrera informationsflödet från lagerförvaltningssystemet till olika produktionsstyrningssystem

Distribution i huvudstadsregionen (Vanda-terminalen)

Med Scandic Trans distributionsbil finns möjlighet att transportera och leverera såväl stora som små mängder kollin enligt överenskommen tidtabell. Vår fordonspark omfattar allt från små paketbilar med bakgavellyft till lastbilar.

Vår distributionsrutt för dagliga, lokala transporter täcker hela Nyland
Transportplanering fås från vår kundtjänst dygnet runt enligt kundspecifika behov

Relaterade nyheter