temperaturreglerad transportutrustning för transport av livsmedel

Transport av livsmedel

Välj Scandic Trans för din livsmedelstransport och få personlig service, en snabb och trygg transport med högsta kvalitet. Vid livsmedelstransporter är det inte bara fråga om att hålla varorna kalla eller varma - många produkter har mycket exakta temperaturgränser som inte får över- eller underskridas. Chokladen får inte förvaras för varmt eller kallt, glassen får inte smälta och grönsakerna får inte frysa.

Pålitlig och erfaren logistikpartner för transport av livsmedel

Livsmedelstransporter kräver med andra ord en pålitlig och erfaren logistikpartner, och det hittar du hos oss. Scandic Trans har medvetet och under lång tid satsat på temperaturreglerad transportutrustning för transport av livsmedel. Vi sköter dina livsmedelstransporter exakt såsom det krävs, oavsett om det handlar om frukt, grönsaker, mejeriprodukter, basvaror, drycker eller sötsaker. Vårt nätverk av rutter för transport av livsmedel täcker hela Europa, inklusive Skandinavien.

Livsmedelslagen reglerar transport av livsmedel

Livsmedelstransporter utgör enligt finländsk lag registrerad livsmedelsverksamhet, vilket vi på Scandic Trans tar hänsyn till hela vägen, under hela transporten. Ett fordon som används för transporter av livsmedel räknas som en livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och vi följer strikt vårt system för egenkontroll.

Våra fordon är utrustade med temperaturuppföljningssystem

Scandic Trans omfattande samarbetsnätverk runt om i Finland, Sverige, Norge och Danmark garanterar en utmärkt säkerhet vid undantagssituationer i alla typer av livsmedelstransporter. Våra fordon är utrustade med temperaturuppföljning i realtid och våra chaufförer har lång erfarenhet av just livsmedelstransporter. De larmas om temperaturen sjunker eller stiger för mycket. Eftersom vi satsar på kontinuerlig utbildning av våra chaufförer, har de noggranna instruktioner för hur de ska handla vid eventuella temperaturavvikelser.

Våra professionella livsmedelstransporter garanterar rätt temperatur och högsta kvalitet

Branschens krav tillsammans med våra egna, höga interna krav på såväl personal, fordon och terminalhantering samt distribution, garanterar högsta transportkvalitet och rätt temperatur för just din livsmedelstransport. Oavsett om du är en ny eller befintlig kund, om du är i behov av kontinuerliga transporter eller enstaka sådana, får du hos oss personlig service samt en snabb och trygg transport av dina livsmedel. Scandic Trans är med över 30 års erfarenhet proffs på livsmedelstransporter.

Livsmedelstransporter

+2 … +4 C°
-22 … +25 C°

Scandic Thermo-fordonspark:

45 fordon, varav 35 är lämpade för frystransporter
Flakmeter: upp till 21,2
Pallplatser: upp till 102 (dubbelgolv)
Utrustade med temperaturuppföljning i realtid

Relaterade nyheter