Pålitliga, stabila Tempererade transporter › Scandic Trans

Tempererade transporter

Viktigt vid tempererade transporter är att temperaturen vald hålls konstant under hela transporten. En stabil temperatur garanterar att produktens sammansättning inte förändras och att den hålls färsk och oskadd. Särskilt känsliga för temperaturvariationer är bland annat läkemedel, målarfärg och glass.

Tempererat gods – en av våra nischer

För temperaturreglerade transporter krävs en välutrustad fordonspark (FNA/FRC) och rätt arbetsredskap. Vi utbildar våra chaufförer kontinuerligt och kontrollerar transporttemperaturerna i realtid med vårt uppföljningssystem. En viktig princip för Scandic Trans är att fordon och utrustning ska fungera felfritt och personalen ska agera på rätt sätt i alla situationer. Vi vill försäkra oss om att lasten når sin destination i samma goda skick som då den avgick.

Relaterade nyheter