Pålitliga, stabila Tempererade transporter › Scandic Trans

Tempererade transporter

Att transportera och hantera produkter i en obruten kylkedja, oavsett avstånd, är den svåraste typen av logistik. Vi på Scandic Trans ser varje transportlösning som om det vore en fråga om värdetransport. Detta gäller speciellt tempererade transporter. Vi är specialister på tempererade transporter och har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom området. Genom att lämna dina kyl-, frys- och värmetransporter i våra händer kan du lita på att den specifika temperaturen hålls konstant under hela transporten. Scandic Trans strävar alltid till att överträffa dina krav på kvalitet och säkerhet.

Temperaturreglerade transporter – en av våra nischer

Viktigt vid tempererade transporter är att den specifika, valda temperaturen hålls konstant under hela transporten. En stabil temperatur garanterar att produktens sammansättning inte förändras och att den hålls färsk och oskadd, oavsett om det handlar om kyltransporter eller värmetransporter, livsmedel, läkemedel, kemikalier eller andra produkter som kräver tempererade transporter. Särskilt känsliga för temperaturvariationer är bland annat läkemedel, målarfärg och olika typer av frysvaror, såsom glass.

Utbildning och utrustning enligt alla krav

För tempererade transporter krävs en välutrustad fordonspark (FNA/FRC), rätt arbetsredskap och kompetent personal. Vi utbildar våra chaufförer kontinuerligt och kontrollerar transporttemperaturerna i realtid med vårt uppföljningssystem. Tack vare vår moderna fordonspark kan vi erbjuda olika temperaturzoner i samma transport, med temperaturkontroll i realtid.

Skräddarsydda specialistlösningar

En viktig princip för Scandic Trans är att fordon och utrustning ska fungera felfritt och personalen ska agera på rätt sätt i alla situationer. Vi vill försäkra oss om att lasten når sin destination i samma goda skick som vid lastning – detta gäller alla typer av gods men är speciellt viktigt då det gäller tempererade transporter. Oavsett transportens längd eller typ av gods säkerställer vi en optimal transportlösning anpassad för just dina behov. Scandic Trans erbjuder tempererade transporter inom både Norden och övriga Europa, och alla transporter sker med samma höga kvalitet och funktionalitet.

Relaterade nyheter