Läkemedelstransporter tryggt, rent och pålitligt

Läkemedelstransport

Läkemedel är värdeföremål som kräver extra noggrann hantering under transporten. De viktigaste kraven vid läkemedelstransporter är säkerhet, renlighet och pålitlighet. Scandic Trans har utvecklat ett system för kvalitetskontroll som möter kraven enligt GDP, Good Distribution Practice, som garanterar att läkemedlens sammansättning bibehållas oförändrad

Tillförlitlighet är en prioritet

Då chaufförerna vet hur de ska agera, levereras läkemedlen tryggt, rent och pålitligt. Våra chaufförer genomgår regelbunden utbildning och läkemedelstransporterna sker i enlighet med GDP (god distributionspraxis). Vi har strikta bestämmelser för till exempel övernattningar: De ska ske på övervakade parkeringsområden, för att eliminera risken för inbrott. Vi använder moderna och rena fordon, som passar för transport av både läkemedel och livsmedel.

Vår fordonspark är anpassade för transport av läkemedel

Vi har satsat kraftigt på tempererade transporter. Under dessa transporter övervakas temperaturen med hjälp av ett uppföljningssystem så att temperaturen hålls inom givna gränsvärden. Med systemets hjälp har personalen och chauffören tillgång till realtidsinformation om transporttemperatur och rutt. Många läkemedel måste transporteras i exakt rätt temperatur, för att deras sammansättning ska bibehållas.

Om du värdesätter högklassig kontroll och själv vill övervaka dina transporter, kontakta oss och fråga mer om vår pharmalogistik och våra GDP-transporter!

Relaterade nyheter