Om oss

Med över 30 års erfarenhet av internationella landsvägstransporter är Scandic Trans en välkänd aktör inom Skandinavien och Europa. Vi är det personliga fraktföretaget som kännetecknas av nära kundrelationer, en modern fordonspark och kontinuerlig utveckling.

logistikkoncernen scandic trans

Oy Scandic Trans Ab grundades år 1990 av några transportföretagare med en gemensam vision att skapa något nytt. Från det har företaget utvecklats till en logistikkoncern med strategiskt viktiga verksamhetspunkter.

Företagets verksamhetsområde är hela Europa med fokus på styckegodstransporter från dörr till dörr. Fordonsparken är topputrustad och fyller alla krav för transporter av allt från farligt gods till frysta produkter.

Hållbarhet är ett ledord i företagets utveckling, en stor del av företagets lastbilar tankar HVO-diesel (förnybart bränsle). Våra transporter optimeras med hjälp av kompetent personal och egna IT-lösningar som resulterar i kostnadseffektivitet.

Scandic Trans mål är att växa organiskt tillsammans med sina kunder. Därtill har koncernen målet att expandera på olika verksamhetsorter för att kunna erbjuda helhetslösningar till sina kunder.

We’re sending Johnny

Vi har valt att kalla honom Johnny. Men det kan lika bra vara Yvonne på ekonomiavdelningen, Jesse bakom ratten eller Jan på trafikplaneringen. Alla vi på Scandic Trans är helt enkelt Johnny med dig alla dagar i veckan. Det är din trygghet att alltid få samma personliga bemötande och samma proaktiva service vid varje transport.

Scandic Trans fordon

Vår fordonspark är under kontinuerlig utveckling och består av ett hundratal moderna fordon och fordonskombinationer för många olika ändamål. Scandic Trans strävar efter att ha en rejäl flotta med pålitliga och ändamålsenliga fordon för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders behov. 

Se alla våra varianter!