ADR - Transport av farligt gods

ADR – Transport av farligt gods

ADR eller ”Farligt gods” är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Transport av farligt gods regleras av många lagar och förordningar. Syftet med bestämmelserna är att förebygga farosituationer. Begreppen transport av farligt gods eller ADR-transport omfattar mer än bara förflyttning med fordon. Även lastning och lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med transporten inkluderas i begreppen. En korrekt surrning, placering och stuvning av lasten förbättrar körsäkerheten.

ADR-transport med Scandic Trans

ADR-transport sker alltid tryggt och säkert med Scandic Trans. Vi säkerställer att all utrustning i anslutning till transporterna är i skick och att chaufförerna har korrekt och uppdaterad utbildning för transport av farligt gods. Vi utbildar gärna våra chaufförer gärna lite mer än vad som krävs – det viktigaste är att undvika alla olyckor eller skador på lasten. Genom att göra rätt från början hjälper vi våra kunder att spara både pengar och miljön. Om du vill ha mer information om säkra ADR-transporter och ADR-gods, fråga oss!

Mer om farligt gods och ADR

Klassificering av farligt gods styr hur ADR-transporten ska utföras. Avsändaren ansvarar för att det farliga godset klassificeras rätt men alla inblandade aktörer – avsändare, lastare, lossare, transportör och mottagare – är ansvariga att hanteringen av farligt gods följs genom hela leveranskedjan. Farligt gods delas in i nio olika grupper och klassificering sker i enlighet med FN-bestämmelser om ADR-transport/transport av farligt gods.

Observera vid transport av farligt gods

Det är på avsändarens ansvar att fylla i DGD-blanketten
På DGD-blanketten meddelas noggrant produktens UN-nummer samt netto- och bruttovikt
På DGD-blanketten ska finnas avsändarens underskrift i original

Farliga ämnen inkluderar bland annat:

Aerosoler
Målfärger
Tvättmedel för industrin
Kosmetikprodukter

Relaterade nyheter