ADR - Transport av farligt gods

ADR – Transport av farligt gods

Transport av farligt gods är tryggt och säkert med Scandic Trans! Transporter av farliga ämnen regleras av många lagar och förordningar. Syftet med bestämmelserna är att förebygga farosituationer. En korrekt surrning, placering och stuvning av lasten förbättrar körsäkerheten.

ADR Transporter

Vi säkerställer att all utrustning i anslutning till transporterna är i skick och att chaufförerna har korrekt och uppdaterad utbildning för TFÄ-transporter. Vi utbildar våra chaufförer gärna lite mer än vad som krävs. Det viktigaste är att undvika alla olyckor eller skador på lasten. Genom att göra rätt från början hjälper vi våra kunder att spara både pengar och miljön. Om du vill ha mer information om säkra transporter, fråga oss!

Observera vid transport av farliga ämnen

Det är på avsändarens ansvar att fylla i DGD-blanketten
På DGD-blanketten meddelas noggrant produktens UN-nummer samt netto- och bruttovikt
På DGD-blanketten ska finnas avsändarens underskrift i original

Farliga ämnen inkluderar bland annat:

Aerosoler
Målfärger
Tvättmedel för industrin
Kosmetikprodukter

Relaterade nyheter