Ny kontorspunkt i Södra Österbotten

Scandic Trans resa framåt har fortsatt med bra fart under året. Företaget har numera en fast verksamhetspunkt i södra Finland, med såväl lager, terminal, distribution som kontor i Vanda, och dessutom en kontorsfilial i södra delen av Österbotten, närmare bestämt i Lappfjärd. Där ansvarar Marko Äbb och Niklas Ahlroos för trafikledningen för Norges och Danmarks del.

Norge-trafiken minskade fram till 2019 av flera orsaker – hård konkurrens, samarbetspartners som
avslutade sin verksamhet och ett förändrat kontaktnät på marknaden.

Richard Romar som tidigare jobbat med Norgetrafiken övergick då till försäljningen och har gjort en
mycket positiv insats, berättar VD Mikael Löfqvist.

Sedermera bytte Marko Äbb, som under många år kört åt Scandic Trans med mellan Finland och Norge, chaufförsstolen mot kontoret och tog nya tag med Norge-trafiken. Hans arbetsinsats gav upphov till alltmer transporter samtidigt som dialogen mellan Richard och Marko förstärktes.

Allt eftersom har transportvolymerna ökat och vid årsskiftet 2021-22 anställdes därför en till transportledare till Norge- och Danmark-trafiken, Niklas Ahlroos.

– Eftersom det är viktigt att kommunikationen sköts i realtid och att personerna som jobbar med samma marknad sitter nära varandra, bestämde vi oss för att starta kontoret i anslutning till Markos och Niklas hemorter, förklarar Löfqvist vidare.

– Vårt Norge- och Danmarksteam i Lappfjärd har nu sett till att den trafiken återigen blomstrar. De
besöker Vasa-kontoret för att jobba tillsammans med kollegorna här några dagar i månaden, men eftersom just Norge, och även Danmark, skiljer sig från övrig trafik på grund av EU och särskilda fordonskombinationer, kräver den ett eget team, förklarar Löfqvist.

Ahlroos och Äbb intygar att de har en god kommunikation med de övriga verksamhetspunkterna och
kontoren.

– Godsflödet har ökat avsevärt de senaste två åren. Största utmaningen är att få bilarna maximalt
utnyttjade. För Norge-trafiken har vi även hand om tulldokument och dessa kan också bjuda på en del
utmaningar ibland, men vi trivs bra med såväl distansarbetet som det nya kontoret, avslutar Ahlroos.

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår företagstidning

Delivered

2020
Ladda ner ››

Relaterade nyheter

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.