Oroande utveckling med allt högre inflationstryck

I höstens nummer av Delivered fick läsarna möjlighet att möta den ekonomiska veteranen Johnny Åkerholm, som gav sin syn på det ekonomiska läget i Finland och vilken effekt pandemin kommer att ha på vår ekonomi. Ett halvår har nu gått sedan intervjun gjordes – blev det som han förutsåg?

Det korta svaret är ja. Den period med tillväxt och högre siffror som Åkerholm förutsåg har förverkligats.
– Nu i slutet av andra kvartalet är Finlands ekonomi på samma nivå som före pandemin – men vi har fortfarande inte nått upp till 2008 års levnadsstandard. Förhoppningsvis kommer det att ske under nästa år, tror Åkerholm, som också varnade för risken att de förbättrade siffrorna kan komma att misstolkas. Även på den punkten fick han rätt.

– Det finns tydliga tecken på att vår regering betraktar problemen som lösta – men så är inte fallet. Finlands strukturella problem kvarstår och både en strategi och konkreta åtgärder för hur man ska skapa permanent tillväxt i landet lyser ännu med sin frånvaro. Åtgärderna i sig handlar inte om att skära ned, utan är i stället absolut nödvändiga för att vi INTE ska behöva börja göra nedskärningar, förtydligar Åkerholm.

Inflationstrycket som var tydligt redan i våras har ökat ytterligare och är nu lika illa som Åkerholm befarade.
– Prisökningar syns på många sätt i samhället – det gäller allt från matvaror till hyror för semesterstugor, för att inte tala om byggkostnaderna. Även på småsaker som parkeringsavgifter är de tydliga, konstaterar han. Han se utvecklingen som mycket oroväckande.
– Och mest oroväckande av allt är att Centralbanken inte verkar ta det på allvar, avslutar han.

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår företagstidning

Delivered

2020
Ladda ner ››

Relaterade nyheter

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.