Rapporteringen av leveransernas inverkan på utsläpp

Scandic Trans, verksamt i hela Norden samt även i övriga Europa med 30 åkare och en flotta omfattande 90 fordon, har nått en stark ställning på rutterna i väst. Företaget har en konkurrensfördel i de dagliga expressleveranserna till Stockholm och då det gäller krävande transporter, såsom livsmedelstransporter. Förutom pålitlighet ser Scandic Trans verkställande direktör Mikael Löfqvist en fördel i att man lyssnar kundernas önskemål.

Rapporteringen av leveransernas inverkan på utsläpp fås till och med per pall med Scandic Trans och Nestes utsläppsrapportering

”Det är viktigt för våra kunder att deras hållbarhetsarbete och ansvarstagande står på en stadig grund genom hela värdekedjan, vilket inkluderar transporterna.”

Hur minskar Scandic Trans på sina kunders koldioxidfotavtryck?

Under våren 2020 tog Scandic Trans i bruk förnybar diesel på en del rutter – ett direkt resultat av önskemål som framkommit i flertalet kundundersökningar. Genom att använda Neste MY förnybara diesel, som säljs i Finland tillverkas av bioavfall, kan Scandic Trans minska transporternas koldioxidavtryck upp till 90 % i jämförelse med fossil diesel. Beräkningen av den årliga minskningen av växthusgasutsläppen med förnybar diesel baserar sig på de krav som finns i Europeiska unionens direktiv om förnybar energi (RED).

”Vi vill minska på våra kunders koldioxidfotavtryck på ett märkbart sätt. Samtidigt är det viktigt att vi kan påvisa de minskade utsläppen så konkret och exakt som möjligt för våra kunder.”

Tack vare påtryckningarna från Scandic Trans slutkunder väljer allt fler nu transporter med lägre utsläpp. Löfqvist uppskattar att alla Scandic Trans transporter kommer utföras med förnybar diesel före utgången av 2021.

Genom att använda Scandic Trans kan våra kunder vara säkra på att transporterna sköts på ett utsläppssnålt och transparent sätt. Det här är en tydlig konkurrensfördel för oss i jämförelse med större aktörer med långsammare reaktion. I partnerskapet mellan Scandic Trans och Neste ingår förutom tjänsteutvecklingen också en implementering av en gemensam hållbarhetskommunikation.”Nestes engagemang har haft stor betydelse för lanseringen av tjänsten samt informationsspridningen. Vi har hållit tät kontakt och tillsammans tagit våra tankar framåt.”

Genom att använda Scandic Trans kan våra kunder vara säkra på att transporterna sköts på ett utsläppssnålt och transparent sätt.

De verkliga effekterna av gemensam tjänsteutveckling för minskande av utsläpp

Neste har tillsammans med sina kunder utvecklat ett system för rapportering av utsläppen. Detta system räknar ut de växthusgasutsläpp som bildas av förnybar diesel i jämförelse med de som bildas vid användning av fossil diesel. Rapporteringstjänsten innehåller såväl förbrukning av förnybara bränslet, samt information om utsläpp. Rapporteringstjänsten nu vidareutvecklats i ett samarbete mellan Neste och Scandic Trans. Den gemensamma rapporteringen förenar data för minskade utsläpp och förbrukningsdata till Scandic Trans egna kundregister. På så vis kan Scandic Trans leverera exakta uppgifter till sina kunder om deras transporters klimatpåverkan.

”Med hjälp av den rapportering vi erbjuder får våra kunder tillförlitliga fakta på deras koldioxidavtryck, vilket de i sin tur kan använda i sin egen verksamhet, planering och rapportering. Tjänsten är så pass unik och ny att till och med utomstående har tagit kontakt och undrat hur samarbetat i frågan ”, berättar Löfqvist.

Vårt nyhetsbrev

Vill du vara först med de senaste nyheterna från Scandic Trans? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vår företagstidning

Delivered

2020
Ladda ner ››

Relaterade nyheter

Tack för din registrering! Formuläret skickades utan problem. Vänligen kontrollera din inbox för bekräftelse.